Bustaden i Auklandshamn er 222 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for