Bustaden i Vågsmarka er nettopp seld – dette vart prisen