Bustadhandelen på Leirvik er nettopp registrert. Sjekk salssummen