Fitjar: Kjøparen la 2.510.000 kroner på bordet for å kapra denne bustaden