Bustaden i Fitjar kommune er 115 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for