Bustaden på Bremnes er 141 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for