Denne bustaden gjekk for ein høg pris per kvadratmeter