Denne leilegheita gjekk for ein høg pris per kvadratmeter