Denne einebustaden i Auklandshamn er nettopp seld. Kjøparen måtte ut med over fire millionar kroner