Fritidseigedom i Bømlo kommune kjøpt for 1.550.000 kroner