Bustadhandelen i Rosendal er nettopp registrert. Sjekk salssummen