Bustaden i Fitjar kommune er 164 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for