Matre: Kjøparen la 950.000 kroner på bordet for å kapra denne bustaden