Bustaden på Snilstveitøy er 3. dyraste i kommunen den siste månaden