Bustadhandelen i Mosterhamn er nettopp registrert. Sjekk salssummen