Bustaden i Fitjar kommune er 97 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for