Einebustaden på Tysnes er nettopp seld. Kjøparen måtte ut med nesten fem millionar kroner