Einebustaden i Sveio er nettopp seld. Kjøparen måtte ut med nesten fem millionar kroner