Stord: Kjøparen la 2.600.000 kroner på bordet for å kapra denne bustaden