Få fritidsbustadar er solgt for mer enn denne i Sveio kommune siste året