Seld for 4.275.000: Villaen i Bremnes strekker seg over 313 kvadratmeter