Denne bustaden er 184 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for

foto