Bustaden på Leirvik er 64 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for