Bustaden i Sveio kommune er 88 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for