Kjøparane av denne bustaden måtte ut med over åtte millionar kroner