Bustaden i Kjøtteinsvegen er nettopp seld – dette vart prisen