Bustaden i Mosterhamn er den nest dyraste i kommunen den siste månaden