Einebustaden i Valen er nettopp seld. Kjøparen måtte ut med over fire millionar kroner