Denne bustaden stormer inn på topplista i Bømlo kommune den siste månaden