Bustadhandelen på Rubbestadneset er nettopp registrert. Sjekk salssummen