Bustaden i Sæbøvik er den dyraste i kommunen den siste månaden