Den nye eigaren har nettopp signert papira. Sjå kva bustaden kosta