Barn og unge venta i snitt 60 dagar på hjelp: – Bekymrings­fullt