Tuva (24) køyrer hunde­spann i ned mot 40 minus­grader - med ledd­gikt. No står behandlings­tilbodet hennar i fare

Forslag om å stengja rehab-bassenget for å spara 800.000 kroner vekkjer sterke reaksjonar.