Har sendt ut farevarsel - mykje lyn og regn i vente