Prestlio-saka: – Sjølve inn­grepet i areal er etter måten lite