Nokon stal bilen til Christoffer. No er den funnen i Paradis