Har teke «Eldøyane-lukta» til Bømlo. Det skaper reaksjonar