Fotballfans på veg til kamp. Difor måtte politiet ta affære