163 av 1.298 elevar i Stord opplyser at dei blir mobba