Kultur, idrett og skule har mobilisert til høyringar. Sjå kven som skal seia si meining