Linjer på Stord vgs. kan bli lagde ned: – Det er sørgjeleg