200 skuleelevar skal ha base på Heiane i to år. Dette seier kommunen etter synfaring

foto