Så mykje vil dei løfta godt­gjersla til vara­ordføraren