– Sjølv om dette først og fremst er politikk, er det i aller høgste grad personleg også