Kåre (77) møtte i retten etter at han tok livet av ein hønsehauk