Gjorde vedtak om kunstgrasbanen - dette blei dei samde om