Her blir utstyret som skal sikra grønt hydrogen heist på plass