Forureining i grunnen: Må ha politisk vedtak før graving