Europa koker – Noreg får ei helg med trygt og kjedeleg sommarvêr